Bestyrelsen

Afdeling 127, Runddelen I & II

En boligafdeling under VIBO boligforening

Bestyrelsen

Bestyrelsen og de øvrige medlemmer består af følgende beboere, som er valgt på et afdelingsmøde:


- Ragavan Rudran - Formand - på valg i år 2022

- Mounir Sobhie - Bestyrelsesmedlem - på valg i år 2021

- Kholoud Din - Bestyrelsesmedlem - på valg i år 2022

- Leyla C.Bautista - Bestyrelsesmedlem - på valg i år 2021

- Lærke Sørensen - Bestyrelsesmedlem & Kasserer - på valg i år 2021

- Mohamed El Idrissi - Suppleant - på valg i år 2021

- Mårten Frandsen - Suppleant - på valg i år 2021

- Ibrahim Sobhie - Intern revisor - på valg i år 2021


Hvervet som medlem af bestyrelsen inkl. formanden er ulønnet, dvs. at bestyrelsen udfører frivilligt arbejde. Afdelingen betaler dog rimelige udgifter i forbindelse med afdelingsbestyrelsens arbejde som fx forplejning ved bestyrelsesmøder, kontorartikler, med videre. Bestyrelsen aflægger regnskab for disse udgifter på det ordinære afdelingsmøde i foråret.Afdelingsbestyrelsen fører tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand og pasning samt påser, at der er god orden i afdelingen i samarbejde med ejendomskontoret og VIBO's administration. Eventuel påtale sker til Vibo's ledelse.

Afdelingsbestyrelsen har ikke administrative beføjelser eller arbejdsgiveransvar over for ejendomskontoret. Afdelingsbestyrelsen kan inden for rammerne af det godkendte driftsbudget træffe beslutning om:


  • hvilke vedligeholdelses- og forbedringsarbejder samt fornyelser, selskabets ledelse skal lade udføre i afdelingen.
  • drift og brug af beboerlokalet i afdelingen.
  • etablering af fritidsaktiviteter, arrangementer og lignende i afdelingen for beboere.


Vibo's ledelse skal yde afdelingsbestyrelsen nødvendig bistand i forbindelse med udøvelsen af dennes funktioner, og skal orientere afdelingsbestyrelsen om ledelsens ansættelse og afskedigelse af ejendomsfunktionærer.

Afdelingsbestyrelsen kan i en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv, og kan beslutte, at den endelige afgørelse af spørgsmål, der hører under afdelingsbestyrelsen, skal træffes ved urafstemning blandt afdelingens boligtagere.

Nedlægger afdelingsbestyrelsen sit hverv, uden at en ny afdelingsbestyrelse er valgt, varetages afdelingsbestyrelsens funktioner af Vibo's organisationsbestyrelse.

Kontakt bestyrelsen

Bestyrelsens kontor, Jagtvej 107D, kælder

2200 København N.

E-mail: ab@afd127.dk

Mobil: 5250 3853 (vi vender tilbage hurtigst muligt)

Husk at skrive dit navn, adresse og telefon nummer ved skriftlig henvendelse.

Kontakt VIBO (hovedkontor)

Sankt Peders Straæde 49A

1453 København K.

Telefon: 3342 0000

E-mail: vibo@vibo.dk

Husk at skrive dit navn, adresse og telefon nummer ved skriftlig henvendelse.


Telefon og kontortid

Mandag til torddag kl. 10.00 - 14.00

Fredag kl. 10.00 - 13.00

Kontakt ejendomskontor

Jagtvej 113H, 1. sal

2200 København N.

Telefon: 3531 1500

E-mail: oest@vibo.dk

Husk at skrive dit navn, adresse og telefon nummer ved skriftlig henvendelse.


Telefontid

Hverdage 8.00 - 12.00 samt

første tirsdag i måneden 16.00 - 18.00

 

Kontortid (personlig henvendelse)

Hverdage kl. 8.00 - 9.00 samt

første tirsdag i måneden kl. 16.00 - 18.00

Afdeling 127, Runddelen I & II

www.afd127.dk

© Copyright. All Rights Reserved

Vi anvender cookies (uden sukker) for at sikre dig den bedst mulige brugeroplevelse. Fortsætter du med at bruge siden, antager vi at du er indforstået med det.

Læs mere
Godkend