Hvad betyder din husleje

Bestyrelsen

Hvad betyder din husleje?

Huslejen i det almene byggeri er omkostningsbestemt, det vil sige at indtægter (husleje, mv.) og udgifter skal balancere. Udgifter består blandt andet af låneudgifter og øvrige driftsudgifter.

Låneudgifter er renter og afdrag, mv. på de lån, der er opdaget, da byggeriet blev opført og eventuelt ved senere ombygninger og forbedringer.


De øvrige driftsudgifter omfatter udgifter til vedligeholdelse af bygningerne og de grønne områder, renovation (affaldshåndtering), vand, de lovpligtige ejendomsforsikringer, lønninger til ejendomsfunktionærer, administrationsbidrag til Vibo, grundsskyld til Københavns kommune og henlæggelser (opsparing) til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser.

Disse variable udgifter stiger efterhånden typisk sammen med priser, lønninger og ændret lovgivning fra politikerne.