Vedligeholdelse af bolig

Vedligeholdelse af din bolig

Beboerne har på et afdelingsmøde den 22. februar 2002 vedtaget at der skal være A-ordning i vores afdeling, hvilket betyder at man som beboer er forpligtet til at vedligeholde boligen så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.


Beboeren sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse.


Neden under er det muligt at læse afdelingens vedligeholdelse reglement.


Har du spørgsmål, skal du rette henvendelse til ejendomskontoret.