Vagttelefon

Vagt telefon

Udenfor ejendomskontorets åbningstid

Uden for ejendomsfunktionærernes normale arbejdstider og administrationens

åbningstid skal vagtordningen sikre, at der ved alvorlige hændelser på bygninger eller lejligheder samt ved alvorlige driftsforstyrrelser sker en hurtig indgriben.


Ved udskiftning af sikringer, rensning af filtre og anden vedligeholdelse som beboeren normalt selv skal sørge for, vil afhjælpning blive for beboerens regning, ellers må der afventes til førstkommende arbejdsdag, hvor kontoret kan kontaktes.


Hvad er en alvorlig hændelse?

1. Svigt i varmeforsyningen i større omfang.

2. Svigt i vandforsyningen i større omfang.

3. Svigt i elforsyningen i større omfang.

4. Svigt i tv-forsyningen i større omfang.

5. Svigt i adgangskontrolsystemer i større omfang.

6. Brud på ledninger, hvor alvorlige følgeskader er uundgåelige.

7. Stoppede kloakker/faldstammer, hvor alvorlige følgeskader er uundgåelige.


Kontakt ejendomskontoret!

Er ejendomskontoret optaget eller lukket, kan du kontakte VIBO’s administration på telefon 33 42 00 00. Uden for VIBO's åbningstid biver du henvist til Falck's vagt telefon.