Husorden

Husorden

Der findes en lang rækker regler, med baggrund i forskellig love og bekendtgørelser, som en almen boligafdeling skal overholde og respektere. En af disse handler om, at man skal have en husorden. I en husorden fastlægges de regler, som alle er forpligtet til at overholde i bestræbel-serne på at skabe et godt klima, hvor bebyggelsen og friarealerne holdes i pæn stand.

Beboere har ved vores afdelingsmøde vedtaget følgende sæt regler for ejendommen. Dette for at skabe god ro og orden, holde bebyggelse og friarealer i pæn stand samt skabe et godt og trygt nærmiljø.

Husorden er vedtaget af beboerne på et afdelingsmøde den 18. juni 2014.