Affaldssortering

Affaldssortering

Kommunen vil i fremtiden opkræve 1.500 kr. i bøde hver gang en container bliver fejl sorteret. Hvis affaldssortering ikke bedre i fremtiden, kan vi alle beboere få en huslejestigning, på grund af de mange bøder fra Kommunen.Vi har i vores afdeling store udfordringer med vores affaldshåndtering med skakterne. Der er massive problemer med bakterier i skakterne, de er uhygiejniske og dermed arbejdsmiljømæssige problemer for ejendomsfunktionærerne. Skaktrummene og dermed containerne er bygget i en tid, hvor der ikke var det omfang af husholdningsaffald, vi har i dag. Den tidligere bestyrelse ønskede derfor at undersøge alternative affaldsløsninger og hyre en ekspert/rådgiver til at komme med forslag til alternative løsninger.

På afdelingsmødet den 14. marts 2016 blev der bevilliget 60.000 kr. til at undersøge forskellige løsninger som mobilsug, nedgravet containere i jorden, samt alternativer til vores øvrig affaldshåndtering, mv. Den daværende bestyrelse gjorde opmærksom på, at vi ikke her talte om løsninger eller forslag, men afsættelse af en budgetramme for en rådgiver til at komme med forskellige løsningsmuligheder i en rapport. Rapporten er udarbejdet af rådgivende Ingeniører FRI - Kim Olsson A/S, og har kostet ca. 6.000 kr.