Velkomst til nye beboere

Velkomst & information til nye beboere

Velkommen til din nye almene bolig i afdeling 127 – Jagtvej/Thorsgade

Du er flyttet ind i en almen bolig – i et fællesskab hvor vi har et fælles ansvar for, at her er trygt og godt at bo. Du har fået udleveret en Husorden hvor du kan læse om de hensyn og aftaler, der regulerer vores forventninger til hinanden og som er vedtaget på afdelingsmøderne. Her kan du bl.a. læse om hvordan du skal håndtere dit affald, hvornår du må bore, husdyrhold, osv.

at bo alment


Vores boligafdeling afspejler det omkringliggende samfund på lige fod med andre boligafdelinger. Vi er beboere med mange forskellige kulturer, så; følg de fælles spilleregler, ryd op efter dig selv, vis hensyn og gensidig respekt og hold en god tone, så løser det meste sig af sig selv. 


Vi er en afdeling med 260 boliger, 60 parkeringspladser, et fælles vaskeri, et beboerlokale du kan leje i weekenderne, 4 legepladser og flere fællesarealer der knytter boligområdet sammen. Via vores husleje, betaler vi for afdelingens samlede udgifter og driften af hele afdelingen.


Beboerdemokratiet betyder, at vi, via vores årlige afdelingsmøde, har medbestemmelse om, hvad der skal ske i afdelingen. Her gennemgår og vedtager vi økonomi, indkomne forslag, evt. aftalte istandsættelser, afholder valg til bestyrelsen, mm. Så; mød op til det årlige afdelingsmøde og få indflydelse.


Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen varetager beboernes interesser. Referater fra bestyrelsesmøder kan du læse på afdelingens hjemmeside www.afd127.dk

Ca. 6-8 gange årligt udsender bestyrelsen et nyhedsbrev om aktuelle nyheder om hvad der sker i vores afdeling. Dette finder du også på vores hjemmeside. Herudover afvikler bestyrelsen forskellige sociale aktiviteter – så; hold øje med nyhedsbrevet og opslagstavlen.


Tilmelding til nyhedsbrev & sms-service

Bestyrelsen og ejendomskontoret har mulighed for at sende en sms tilfælde af driftsforstyrrelser som fx manglende vand, el eller TV. Det kræver at du tilmelder dig til denne service. Ydermere udsender bestyrelsen digitalt nyhedsbreve 6-8 gange om året med vigtige informationer.

Du kan tilmelde dig her!


Parkeringstilladelse og gæsteparkeringskort (gyldig i 24 timer)

Det kan du læse mere om her!


Hjemmeside og kontaktoplysninger

På afdelingens hjemmeside www.afd127.dk finder du alle relevante informationer om afdelingen og referater fra bestyrelsesmøder, regnskaber, vedtægter, mv. samt aktiviteter, husorden, nyhedsbreve, TV/internet, sms-service ved driftsforstyrrelser. Her finder du også udlejningskalender for beboerlokalet.

Kontakt oplysninger til bestyrelsen, ejendomskontoret og VIBO er at finde nederst på siden. 


Ejendomskontoret

Ejendomskontoret ligger på Jagtvej 113 H, 1. sal. De har telefontid hverdage mellem kl. 8.00 – 12.00, telefon 3531 1500. E-mail: oest@vibo.dk


Personlig henvendelse hverdage mellem kl. 8.00 – 9.00.

Ejendomskontoret varetager driften og alle spørgsmål, fejl/mangler og reparationer vedrørende din bolig.


Boligsocialt samarbejde

En række af Vibo’s boligafdelinger på Nørrebro har et tæt samarbejde med det boligsociale projekt ”Nørrebrobyggerne”