Bolig social helhedsplan

Boligsocial helhedsplan

Den boligsociale helhedsplan Nørrebrobyggerne arbejder med at kitte de mange eksisterende initiativer sammen.
Primært ved at lade de udsatte familier være omdrejningspunkt
for en helhedsorienteret indsats, der støtter op om den enkelte
familie og bygger bro til de mange andre tilbud fra kommunale
forvaltninger og civilsamfundsaktører i bydelen.
Der er beboere, der har svært ved at få den hjælp fra det
offentlige, som de har behov for og ret til. Enten fordi de ikke
forstår systemet, ikke magter kontakten til systemet eller ikke har tillid til det.
Vi vil gerne hjælpe jer og medborgeren, med at danne broen.


Kilde: www.nørrebrobyggerne.dk