etablering_12_parkeringspladser_i_stor_gaarden

Afdeling 127, Runddelen I & II

En boligafdeling under VIBO boligforening

Etablering af 12 parkeringspladser

i Stor-gården

Sagen vil blive opdateret snarest.........Under nabohøring har flere end 100 af vores beboerne sendt en indsigelse i mod planen, og en beboer har tog på eget in

 Senest nyt pr. 12. juni 2018

Sagen har været forelagt politisk i Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune den 7. maj 2018, og udvalget har besluttet, at der ikke skal gives dispensation fra lokalplanen.

Der var følgende protokolbemærkning: ”Partierne stemmer imod at give dispensation til lokalplanen til 12 parkeringspladser, fordi det indebærer, at gårdmiljøet ødelægges samt begrænser trafiksikkerheden for børnene.”


Se brevet fra kommunen her!


Men selv kommunen ikke gav lov til at opføre parkeringspladser, ligger uden for kommunens kompetence at tage stilling til privatretlige tvister, herunder uenighed om private aftaler om råderet eller spørgsmål om hævd.


Høringsbrev fra Københavns kommune til beboere i storgården, Jagtvej 103-107


Senest nyt pr. 24. januar 2018

I forbindelse med sagen om mulige parkeringspladser i Stor gården, har vores administrator Boligforeningen VIBO lavet en aftale med VIBO's advokat om, at denne anlægger en sag om hævd senest den 1. februar 2018 og meddeler Københavns Kommune, at de med baggrund i søgsmålet om hævd skal stille sagen om tilladelse til anlæg af de 12 ansøgte parkeringspladser i bero.


Alle beboere i stor gården (Jagtvej 103-107) har modtaget høringssvar fra Københavns kommune via e-boks den 11. januar 2018.

Naboen, Andelsforeningen Jagtvej 101, er blevet opkøbt af Kereby (tidligere Balckstone) har ansøgt om at opføre 12 parkeringspladser i stor gården, altså oven i legepladsen, boldbane, mv. til brug for beboerne fra Jagtvej 101 kun!


Alle beboere opfordres til at svare om der ikke skal etableres parkeringspladser på vores fællesarealer. Det er svarfrist til kommunen den 1. februar 2018.

Bestyrelsen vil i den nærmeste fremtid arbejde på et svar til Kommunen.Kronologisk tidsforløb

 

  • 1924 – Bygning på Jagtvej 101 opføres.

 

  • 1981 – Gældende lokalplan vedtages.

 

  • 1982 – Vores afdeling (almene boliger) opføres. Vilkår i byggetilladelsen til vores afdeling om råderet over friarealerne på Jagtvej 101 tinglyses ikke.

 

  • 1982 – Gårdsanering på omkringliggende grunde, jf. saneringsplan. Saneringsplanen tinglyses ikke på Jagtvej 101, og det fremgår ikke af saneringsplanens tekst, at Jagtvej 101 er omfattet.

 

  • 1988 – På baggrund af en ikke-tinglyst privat aftale naboerne imellem tillades 12 parkeringspladser på Jagtvej.

 

  • 2000 – Kommunen meddeler afslag på ansøgning om 17 parkeringspladser i gården til Jagtvej 101.

 

  • 2001 – Klageinstansen træffer afgørelse om stadfæstelse af kommunens afslag på parkeringspladserne.

 

  • 2012 – Nuværende ejer af Jagtvej 101 overtager ejendommen på tvangsauktion. Ejers adkomst tinglyses ved overtagelsen. Det fremgår ikke af tingbogen, at vores afdeling har råderet over friarealerne på Jagtvej 101.

 

Matrikel kort

Kontakt bestyrelsen

Bestyrelsens kontor, Jagtvej 107D, kælder

2200 København N.

E-mail: ab@afd127.dk

Mobil: 5250 3853 (vi vender tilbage hurtigst muligt)

Husk at skrive dit navn, adresse og telefon nummer ved skriftlig henvendelse.

Kontakt VIBO (hovedkontor)

Sankt Peders Straæde 49A

1453 København K.

Telefon: 3342 0000

E-mail: vibo@vibo.dk

Husk at skrive dit navn, adresse og telefon nummer ved skriftlig henvendelse.


Telefon og kontortid

Mandag til torddag kl. 10.00 - 14.00

Fredag kl. 10.00 - 13.00

Kontakt ejendomskontor

Jagtvej 113H, 1. sal

2200 København N.

Telefon: 3531 1500

E-mail: oest@vibo.dk

Husk at skrive dit navn, adresse og telefon nummer ved skriftlig henvendelse.


Telefontid

Hverdage 8.00 - 12.00 samt

første tirsdag i måneden 16.00 - 18.00

 

Kontortid (personlig henvendelse)

Hverdage kl. 8.00 - 9.00 samt

første tirsdag i måneden kl. 16.00 - 18.00

Afdeling 127, Runddelen I & II

www.afd127.dk

© Copyright. All Rights Reserved

Vi anvender cookies (uden sukker) for at sikre dig den bedst mulige brugeroplevelse. Fortsætter du med at bruge siden, antager vi at du er indforstået med det.

Læs mere
Godkend