Ekstraordinært afdelingsmøde den 24. september 2019

Referat fra ekstraordinært afdelingsmøde

Tirsdag den 24. september 2019, kl. 19.00

I beboerlokalet


    - Læs referat her!Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde


I henhold til foreningens vedtægter indkaldes hermed til ekstraordinært afdelingsmøde.


Dagsorden: 

  1. Forslag til nedlæggelse af afdelingens affaldsskakte
  2. Orientering om etablering af affaldsstationer/rum i gårdareal

 

Ad 1. Forslag til nedlæggelse af afdelingens affaldsskakte.

 

Afdelingsbestyrelsens forslag er begrundet med 2 væsentlige forhold:

 

Ad 1.a

Afdelingsbestyrelsens udgangspunkt er, at afdelingen skal være og forblive en grøn afdeling.

Det er vigtigt, at afdelingen sorterer affald korrekt sådan, at vi alle kan hjælpe med miljøet.


Det er konstateret, at vi ikke kun bruger affaldsskaktene til restaffald, men at der også kommer bioaffald, lidt pap osv. ned gennem skaktene.

 

Ad 1.b

Det er også et andet miljøhensyn – et arbejdsmiljøhensyn. Vores gårdmænd skal tømme containere i kælderen 3 gange om ugen. Vi kunne i princippet nøjes med færre tømninger, men lugtgenerne bliver ubehagelige for dem, som arbejder og for os, som bruger kælderen.

 

Arbejdstilsynet har påpeget at vores elevatorer/lift, som trækker containerne op fra kælderen skal ændres, hvis arbejdsmiljøregler skal overholdes. Derudover er vores gange i kælderens ikke brede nok arbejdsmiljømæssigt, og derfor skal vi have en dispensation fra Arbejdstilsynet, hvis vi skal fortsætte med at bruge vores skakte.

 

Afdelingsbestyrelsen vil gerne tage hånd om ordentlige arbejdsforhold for vores gårdmænd, som i stedet for at sørge for at fjerne skrald i vores kældre, meget hellere kan bruge tiden på at renholde vores gårde og servicere afdelingen og beboere.

 

Ad 2. Orientering om etablering af affaldsstationer/rum i gårdareal

 

Vi har besluttet at gøre vores gård mere indbydende ved at få etableret affaldsstationer – sorteringsrum til vores affald.

 

På det ekstraordinære beboermøde vil afdelingsbestyrelsen fremlægge arbejdet med at etablere centralt beliggende sorteringsrum.


Der er arbejdet med delvist åbne sorteringsrum dog aflåste, sådan at vi bruger vores salto brik til at få adgang. Der er arbejdet med grønne tag på den del, som er lukket, og så er der også arbejdet med god belysning. Afdelingsbestyrelsen har således fulgt den grønne linje, og arbejdet med et grønt tag, som

reducerer regnvand til vores kloaker, som er overbelastede i forvejen.

 

Afdelingsbestyrelsen fremlægger placeringer af affaldsrum 4 steder samt tegninger på beboermødet.


Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette har af afdelingens boligtagere og disses myndige husstandsmedlemmer. Dokumentation for at man er beboer i afdelingen, skal forevises på forlangende. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse.